Media Server: Nový dizajn odznakov

                                                                 

Pre zobrazenie jazykovej verzie kliknite na označenie.

Odznaky, ktoré udeľuje spoločnosť Amway za dosiahnuté výsledky, sú už dlho symbolom uznania tvrdej práce Vlastníkov podnikania Amway (VPA). Nový dizajn odznakov bol vytvorený s odhodlaním a cieľom oceniť váš úspech.

Trvanie: 01:01

Obchodná príležitosť Amway