Media Server: 2% Leadership Bonus enhancement

                                                                   

Pre zobrazenie jazykovej verzie kliknite na označenie.

Doug DeVos inform about the coming changes in Leadership Bonuses and the shift in the GIP program PY 2017/18

Trvanie: 03:14

Obchodná príležitosť Amway