Media Server: Zoom™ Lipstick Removal Demo

                                                 

Klicka på en av flaggorna för att välja en annan språkversion.

Lipstick Removal Demo.This demonstration shows that Zoom Spray Cleaner Concentrate makes tough greasy stains easy to clean up.

Längd: 01:28

Specialprodukter och tillbehör