Amway Media Server: 2% Leadership Bonus enhancement

                                                                   

Pro zobrazení verze klikněte na vlajku státu.

Doug DeVos inform about the coming changes in Leadership Bonuses and the shift in the GIP program PY 2017/18

Trvání: 03:14

Obchodní příležitost Amway