Amway Media: XS Sports Nutrition intro video

                                                                 

Кликнете на флага по-горе, за да видите локализирана версия.

Brand video introducing new segment of products: XS Sports Nutrition range.

Продължителност: 02:13

XS™
wmv
(1280x720)
(157 MB)
mpeg4
(1280x720)
(20 MB)