Amway Media: 2% Leadership Bonus enhancement

                                                                   

Кликнете на флага по-горе, за да видите локализирана версия.

Doug DeVos inform about the coming changes in Leadership Bonuses and the shift in the GIP program PY 2017/18

Продължителност: 03:14

Възможност за бизнес