Amway Media: Въведение към колекцията ARTISTRY YOUTH XTEND™

                                                                         

Кликнете на флага по-горе, за да видите локализирана версия.

Мишел ди Алард, Експерт и треньор по грижа за кожата на ARTISTRY™.

Продължителност: 02:26

ARTISTRY™
wmv
(1280x720)
(123 MB)
mpeg4
(1280x720)
(22.9 MB)