Amway Media: Въведение към колекцията ARTISTRY HYDRA-V™

                                                             

Кликнете на флага по-горе, за да видите локализирана версия.

Мишел ди Алард, Експерт и треньор по грижа за кожата на ARTISTRY™

Продължителност: 03:07

ARTISTRY™
wmv
(1280x720)
(168 MB)
mpeg4
(1280x720)
(29.3 MB)